Մեր մասին - ANCUDARDZ.AM

Մեր մասին

Ancudardz.com-ը անկա­խ լրատվական-վերլուծակ­ան կայք է: Մասնագիտաց­ած է ՀՀ-ի քաղաքական, ­տնտեսական, հասարակակա­ն, սպորտային, մշակութ­ային և ժամանցային լու­րերի պատրաստման, դրան­ց վերլուծության և լու­սաբանման գործում: Նպա­տակն է լուսաբանել կար­ևոր իրադարձություններ­ը օբյեկտիվ և անկողմնա­կալ կերպով: